باشگاه تکاپو

نشست باشگاه بهارانه
باشگاه بهارانه تكاپو

در ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ اولین نشست باشگاه بهارانه تکاپو «رودرروی واقعیت؛ آغاز تحول» با حضور مدیران ارشد کسب‌و‌کارها