اردیبهشت 19, 1401
سلامت دیجیتال در سوئیس

سلامت دیجیتال در سوئیس|صرفه‌جویی 8.2 بیلیون فرانک در مراقبت سلامت این کشور

سوئیس کشوری است که در سیستم مراقبت سلامت خود در کلاس یک قرار دارد. اما به هر حال در مقایسه با سایر کشورهای هم کلاس خود […]