مهر 19, 1399

انتخاب مدیرعامل بعدی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی

یکی از سخت‌ترین تصمیم‌ها خانوادگی انتخاب مدیرعامل در کسب‌و‌کارهای خانوادگی است. آیا مدیر‌عامل باید از اعضای خانواده انتخاب شود یا یک فرد خارجی باشد؟ در این […]
مهر 14, 1399

5 کلید رهبری موفق در کسب‌و‌کارهای خانوادگی

موفقیت در کسب‌و‌کارهای خانوادگی کسب‌وکارهای خانوادگی همیشه راحت نیستند، اما کاملاً مشخص است که ارزشش را دارند. برای بسیاری کسب‌وکار خانوادگی مظهر رویای آمریکایی است. دنبال […]