۷ نظریه مهم درباره‌ی رهبری سازمان برای مدیران در سال ۲۰۲۲
دسامبر 15, 2021
5 مهارت برتر رهبری برای محیط کار در آینده
دسامبر 20, 2021

شهر هوشمند

بهترین پاسخ برای سوال شهر هوشمند چیست؟ ارائه‌ی راه‌‏حل‌های دیجیتال برای افزایش کیفیت‌ ‏زندگی شهری است. پس از یک دهه آزمون و خطا، رهبران شهری متوجه شدند که برای پیاده‌سازی موفق شهر هوشمند، نیاز به نگاهی مردم‌محور است. فرایند «هوشمندسازی» فقط نصب رابط‌های دیجیتال در زیرساخت‌های سنتی یا ساده‌سازی عملیات شهری نیست. بلکه استفاده از فناوری‌ها به صورت هدفمند برای تسهیل زندگی شهری است.

شهر الکترونیک و شهر هوشمند چیست؟

شهر الکترونیک، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺨﺖ‏اﻓﺰاری و ﻧﺮم‌‏اﻓﺰاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ، بتواند به صورت 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ‏روز اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ‏ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ، خصوصی، سازمان‏‌ها، ارﮔﺎن‏ﻫﺎ، شرکت‌‏ها و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ‏ﻫﺎ کند. اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﻦ و ﺑﻪ روز در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

شهر هوشمند، ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان راضی‌‏تر و شادتر خواهند بود، چون کلیه نیازهای آنها ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‏رﯾﺰي ﻣﯽ‌ﺷﻮد. یک شهر هوشمند، شهری نوآور است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سایر ابزارهای مرتبط برای ارتقا کیفیت زندگی (QoL)، بهره‏‌وری عملیات و خدمات شهری و رقابت‌‏پذیری استفاده می‏‌شود و در عین حال، سعی دارد تا نیازهای نسل فعلی و آتی را در جنبه‏‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی برطرف سازد. همانطور که شهرها هوشمندتر می‌شوند، داده‌های جامع‌تر شده و بی‌درنگ به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا تا در لحظه مشکلات را شناسایی و  با راه‌حل‌های سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به آنها  پاسخ دهند.

چرا شهر هوشمند؟

شهرها فناوری‌ها را به‌عنوان شیوه‌ای جدید برای حکمرانی و سیاست‌های مبتنی بر داده‌ها اتخاذ می‌کنند. به طور فزایندهای، دولت‌ها و شرکت‌ها، استراتژی‌های داده محور را اجرا میکنند و تعداد پروژه‌های مبتنی بر دریافت داده از حسگرها در فضای عمومی در حال افزایش است.

موارد زیر علت‌های اصلی هوشمندسازی شهرها است:

  • راه‌‏حلی برای رفع مشکلات شهرهای مدرن
  • ارتقا مشارکت‏‌پذیری و تسهیل به کارگیری مدل‌‏های مشارکتی در جوامع شهری
  • ایجاد حکمروایی و مدیریت شهری شفاف‌‏تر و کارآمدتر و مشارکت‏‌پذیرتر
  • استفاده از فناوری و اینترنت اشیا برای حل مشکلات و مسائل شهری
  • فراگیر شدن شهرهای پایدار، ایمن و افزایش کیفیت زندگی

پیش‏‌نیازهای تحقق یافتن شهر هوشمند

برای تحقق یافتن و پیاده‌سازی شهر هوشمند، عوامل  زیر موثر هستند:

عوامل نهادی و سازمانی : حکمرانی، سیاست‏‌گذاری، قوانین و مقررات‏‌ها

عوامل مرتبط با فناوری: زیرساخت‏‌های فیزیکی، فناوری‏‌های هوشمند، فناوری‏‌های سیار، فناوری‏‌های مجازی، شبکه‏‌های دیجیتالی

عوامل انسانی: شناخت ذی‌نفعان، آموزش و ترویج فرهنگ مشارکت‌‏پذیری، آموزش گروه‌‏های مختلف

لایه‌های سازنده شهر هوشمند

لایه اول: پایگاه داده‏‌ها، تلفن‏‌های هوشمند، پورتال‌‏های داده آزاد و سنسورهای مختلف تولید داده (جریان ترافیک، کیفیت هوا و مصرف انرژی و…)

لایه دوم: برنامه‌های کاربردی و بسط و توسعه این ابزار در مسیر هوشمندسازی در حوزه‏‌های مختلف (امنیت، تحرک، سلامت، انرژی، آب، زباله، توسعه اقتصادی و مسکن و مشارکت و اجتماع) و هموارسازی مسیر تبدیل داده‌‏های آزاد به خوراک این ابزار

لایه سوم: پذیرفته شدن برنامه‏‌های عملیاتی و کاربردی در دیدگاه عموم و استفاده گسترده از آنها

تاثیرات شهر هوشمند بر زندگی شهری

پیشرفت و تغییر شهرها، همانند هر تغییر دیگری، پیامدهای مثبت و منفی خواهد داشت.

دستیابی به توسعه پایدار شهری، بهبود اقتصاد و ارزش پول، افزایش ایمنی و امنیت، بهبود تعاملات اجتماعی، بهبود و ارتقا خدمات رفاهی، تسهیل خدمات جابجایی در شهر، افزایش گروه‏‌های اجتماعی و نقش موثر آنها در جریان اعتمادسازی، ارتقا فضاهای عمومی شهری و سرزندگی شهری، افزایش فضاهای منعطف در شهر از تاثیرات مثبت شهر هوشمند بر زندگی مردم بوده و از تاثیرات منفی می‌توان به مشکلات در کنترل اجتماعی، اعتماد بیش از حد به فناوری، داده‌‏سازی و کاهش امنیت شبکه و کاهش امنیت حریم خصوصی اشاره کرد.

مقاله شهرهای هوشمند به پذیرش هرچه سریع‌تر تکنولوژی 4IR وابسته‌اند را مطالعه کنید.

حرف آخر

هرچه تعداد بازیگران صحنه هوشمندسازی افزایش یابد خلاقیت بیشتری برای تحلیل داده‌‏ها رخ می‌‏دهد.

نقش پررنگ دولت در دعوت از بازیگران اصلی هوشمندسازی شهری، ارائه یارانه و اتخاذ تصمیماتی برای تسهیل فرایند و یا حتی در کم‌ترین سطوح فراهم آوردن فضاهایی برای گسترش همکاری فیزیکی در این اکوسیستم است.

هوشمندسازی شهرها حتما نیاز به حجم بزرگی از منابع مالی و یا وجود صنایع مرتبط با فناوری ندارد. بلکه، با ایجاد چشم‌‏اندازی روشن و شکستن روش‌‏های سنتی مرسوم و تعهد به رفع مداوم نیازهای ساکنان و جلب اعتماد آنها و تشویق همه افراد به مشارکت ساخت فردایی بهتر، می‏‌توان به آن رسید.

ترجمه و تلخیص از منابع زیر:

منبع 1

منبع 2

منبع 3

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *