پوستر-سایت-1-min-1536×641
توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران
در شرایط به شدت متغیر امروز، رهبران موثر نقش محوری در پیشبرد اهداف سازمان دارند. چنین رهبرانی می‌توانند چالش‌های مختلف و موانع حرکت سازمان را به درستی شناسائی کرده و با بسیج همه امکانات سازمان بر این چالش‌ها غلبه یابند. توانائی مدیران در خلق و تحقق یک آینده مطلوب علاوه بر دانش، مهارت و تجربه نیاز به نوع خاصی از “بودن” دارد که منجر به جلب اعتماد کارکنان به رهبران سازمان و خلق تعهد نسبت به اهداف آن می‌شود.
در این وبینار یک مدل متفاوت و قدرتمند بومی برای شناخت و اعمال موثر رهبری برای مدیران ارائه می‌شود. با درک ابعاد این مدل، مدیران قادر خواهند بود که با تقویت تدریجی عنصر رهبری در خود و اطرافیان شان اثر بخشی فعالیت های مدیریتی خود را چند برابر کنند. این مدل ارتباط تنگاتنگ بین ویژگی‌های رهبری در مدیران و عملکرد سازمان را نشان می‌دهد. مسیر شناخت و تقویت این ویژگی‌ها در دوره پیش‌رو توضیح داده می‌شود تا شرکت‌کنندگان تصویر روشنی از مزایای این دوره منحصر به فرد بدست آورند.
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹