پوستر-سایت-دوره-صادرات-فناوری-1-min-scaled
محتوای اصلی پیشنهادی:
صادرات فناوری و نحوه آغاز مشارکت با پارتنرهای ترکیه‌ای
نکات بنیادین برای جهانی‌سازی کسب‌و‌کار
فرصت‌ها و نمونه‌های صادرات و مشارکت برای کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان در کشور ترکیه
با نگاهی به نوآوری در مدل کسب‌و‌کار بین‌المللی
مخاطبین دوره:
صاحبان کسب‌و‌کارهای نوپا و بنیانگذاران استارتاپ‌های مبتنی بر فناوری
مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد
کارآفرینان حیطه فناوری
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰