webinar3-1536×641
وبینار کسب‌وکار خانوادگی؛ چالش‌ها و راهکارها
با توجه به افزایش روزافزون آمار کسب‌وکارهای خانوادگی و اهمیت و تاثیر این کسب‌وکارها در رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار جهت ورود نسل‌های آینده به بازار کار و ویژگی‌ها و مزایای کسب وکار خانوادگی نسبت به دیگر کسب‌وکارها، بررسی تخصصی در این زمینه امری ضروریست، لذا مدرسه کسب‌وکار در این مهم پیش قدم شده تا دوره تخصصی کسب‌وکار خانوادگی را با تمرکز بر چالش‌های مدیران و فعالان اقتصادی که در این بستر فعالیت می‌نمایند، در دو بعد خانواده و کسب‌وکار برگزار نماید. جهت آشنایی هرچه بیشتر مخاطبین با محتوای دوره، وبیناری به منظور شناخت مدل‌های کسب‌وکارهای خانوادگی در دنیا، کسب‌وکارهای خانوادگی در ایران، عوامل تأثیرگذار بر تداوم کسب‌وکار خانوادگی، تهدیدات و فرصت‌های مسیر کسب‌وکار خانوادگی، جانشین پروری و مدل‌های موفقیت این گروه از کسب‌و‌کارها را به بحث و بررسی می‌گذارد.
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹