توضیحات دوره:

مدیریت کسب و کارهای خانوادگی

با توجه به افزایش روزافزون آمار کسب‌وکارهای خانوادگی و اهمیت و تاثیر این کسب‌وکارها در رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار جهت ورود نسل‌های آینده به بازار کار و ویژگی‌ها و مزایای کسب و کار خانوادگی نسبت به دیگر کسب‌وکارها، بررسی تخصصی در این زمینه امری ضروریست، لذا مدرسه کسب و کار تکاپو در این مهم پیش قدم شده تا دوره تخصصی کسب‌وکار خانوادگی را با تمرکز بر چالش‌های مدیران و فعالان اقتصادی که در این بستر فعالیت می‌کنند در دو بعد خانواده و کسب‌وکار برگزار نماید.

  اجزاء دوره:

 • پنل‌های گفت‌وگوی ویژه با حضور صاحب‌نظران و مالکان کسب و کارهای خانوادگی نامی کشور
 • کارگاه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی با حضور اساتید نامی کشوری و بین‌المللی
 • جلسات سخنرانی و بیان تجربه صاحبان کسب و کارهای خانوادگی نامی کشور
 • جلسات کوچینگ حرفه‌ای با موضوعات خاص کسب و کارهای خانوادگی
 • شبکه‌سازی
 • جشن پایان دوره

  سرفصل‌های دوره

 • تعریف و نقش کسب و کارهای خانوادگی در ایران و جهان
 • عوامل کلیدی موثر بر تداوم کسب و کارهای خانوادگی
 • مالکیت در کسب و کارهای خانوادگی
 • حاکمیت خانواده در کسب و کارهای خانوادگی
 • حاکمیت شرکتی در کسب و کارهای خانوادگی
 • فرایند و روش‌های جانشینی در کسب و کارهای خانوادگی
 • کارآفرینی و نوآوری در کسب و کارهای خانوادگی
 • چالش‌ها و تعارضات در کسب و کارهای خانوادگی و مهارت حل تعارضات
 • روش‌های تامین مالی در کسب و کارهای خانوادگی
 • مسئولیت‌های اجتماعی کسب و کارهای خانوادگی

  مدیر دوره

 • محمد علی منش
 • اساتید

 • سید محمد دهقان نیری
 • سعید جابر‌انصاری
 • حسین فرازانفرد
 • مریم‌سردشتی
 • Nathalie Bloemers
 • علیرضا‌کلاهی
 • حسین‌صامعی
 • Albert Jan Thomassen
 • سید علی‌گرامی
 • مهدی‌معصومی
 • نوید بنایی نژاد
 • کامران‌باقری
 • سعید‌ترکمان
 • نورالدین‌بنایی‌نژاد
 • زانیار‌کمانگر
 • محمدرضا‌پدیدار
 • امیر بنایی‌نژاد
 • فرهاد‌سحرخیز
 • نازنین‌ملک‌بیکلو
 • میثاق‌تصویری
 • محسن‌طلایی
 • ایثار خدادادی

همراه با پنل‌های گفت‌و‌گو

شماره تماس:

9103-4208 (021)

35

شرکت کننده ها


1250

مدرس و متنور


89

ساعت آموزش


9

جلسه آموزشی