توضیحات دوره:

مدیریت کسب و کارهای خانوادگی

با توجه به افزایش روزافزون آمار کسب‌وکارهای خانوادگی و اهمیت و تاثیر این کسب‌وکارها در رشد و توسعه اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار جهت ورود نسل‌های آینده به بازار کار و ویژگی‌ها و مزایای کسب و کار خانوادگی نسبت به دیگر کسب‌وکارها، بررسی تخصصی در این زمینه امری ضروریست، لذا مدرسه کسب و کار تکاپو در این مهم پیش قدم شده تا دوره تخصصی کسب‌وکار خانوادگی را با تمرکز بر چالش‌های مدیران و فعالان اقتصادی که در این بستر فعالیت می‌کنند در دو بعد خانواده و کسب‌وکار برگزار نماید.

مخاطبین دوره

موسسین و مدیران کسب و کارهای خانوادگی​

اعضای فعال خانواده درکسب و کارهای خانوادگی

نوجوانان خانواده که قرار است در آینده در همان کسب و کار مشغول به فعالیت شوند​

فرد مورد نظر خانواده جهت جانشینی و مدیریت کسب و کار در آینده​

علاقه مندان به تشکیل یک کسب‌و‌کار خانوادگی 

سرفصل‌های دوره

 • ساختار خانواده در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • مالکیت در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • حکمرانی خانوادگی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • حکمرانی شرکتی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • دفتر خانواده و جایگاه آن در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • روش‌های مدیریت تعارضات خانوادگی در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • جانشینی و جانشین پروری در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • نوآوری در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • روش‌های تامین مالی در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • اخلاق حرفه‌ایی و مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌و‌کار خانوادگی
 • کاربرد نگرش سیستمی در مدیریت کسب‌وکار خانوادگی
 • و ...

استادهای دوره

 • سید محمد دهقان نیری
 • مریم سردشتی
 • حسین صامعی
 • حسن فروزانفرد
 • محمود اولیایی
 • سید کامران باقری
 • زانیار کمانگر
 • نازنین ملک بیکلو
 • محمد علی منش  
 • سید عباس موسوی رهپیما
 • سیده صدیقه گرامی
 • سعید جابرانصاری
 • رضا پدیدار
 • علیرضا کلاهی
 • Hania Hamoud
 • Javier Macias

مزایای دوره

 • ساختار خانواده در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • مالکیت در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • حکمرانی خانوادگی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • حکمرانی شرکتی در کسب‌و‌کارهای خانوادگی
 • دفتر خانواده و جایگاه آن در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • روش‌های مدیریت تعارضات خانوادگی در کسب‌و‌کار خانوادگی

 

 • جانشینی و جانشین پروری در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • نوآوری در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • روش‌های تامین مالی در کسب‌و‌کار خانوادگی
 • اخلاق حرفه‌ایی و مسئولیت‌های اجتماعی کسب‌و‌کار خانوادگی
 • کاربرد نگرش سیستمی در مدیریت کسب‌وکار خانوادگی
 • و ...

شماره تماس:

9103-4208 (021)

دانلود بروشور