توضیحات دوره:

شهر هوشمند

« از نیازسنجی تا پیاده‌سازی »

در دوره آموزشی هوشمندسازی شهر، علاوه بر مباحث پایه شهرهوشمند، سخنرانان به بررسی تحولات و روندهای هوشمندسازی در دنیای امروز می‌پردازند و تجارب خود را از پروژه‌های داخلی و بین‌المللی هوشمندسازی در شهرها بیان می‌کنند.
در ادامه دوره، نقش زیرساخت، تکنولوژی و نوآوری در هوشمندسازی شهرها بررسی می‌شود و همچنین تحول دیجیتال و نقش آن در پیاده‌سازی پروژه‌های هوشمندسازی شهر بیان شده، نقش ارزیابی اقتصادی و مشارکت کنشگران مختلف، سازمان‌های مربوطه، بخش خصوصی و مردم در پروژه‌های هوشمندسازی شهر مطرح خواهدشد. مباحث مربوط به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و همچنین حکمرانی در شهر هوشمند بیان می‌شود.
در طول دوره با استناد به آموزه‌های فراگرفته شده، کارگا‌های کسب تجربه عملی برپا خواهد شد و فراگیران می‌توانند علاوه بر آموزش تئوری با نگاه‌های مختلف و تاثیر رشته‌ها و موضوعات متفاوت در شهر هوشمند آشنا شده و با شبکه‌سازی میان خود و صنایع مختلف، مقدماتی را برای رفع نیاز شهروندان با هدف ارتقا کیفیت زندگی شهری فراهم کنند.

    اجزا و برنامه‌های دوره:

  • معرفی روندهای بین‏ المللی و داخلی هوشمندسازی شهر
  • سخنرانان مجرب، مدیران ارشد هوشمندسازی شهر در ایران، اروپا و امریکای شمالی
  • برقراری تعامل بین رشته‌ها و صنایع مختلف دخیل در هوشمندسازی شهری و شبکه‌سازی با مشارکت افراد متخصص
  • مورد کاوی نمونه‌های داخلی و بین‌المللی هوشمندسازی شهر
  • مدرک معتبر از دانشگاه امیرکبیر
  • پنل گفتگو و انتقال تجربه
  • کارگاه تجربه عملی
  • جشن پایان دوره

همراه با پنل‌های گفت‌و‌گو

شماره تماس:

9103-4208 (021)

 
35

شرکت کننده ها


1250

مدرس و متنور


89

ساعت آموزش


9

جلسه آموزشی