اگر به موضوعات حوزه کسب و کار علاقه مند هستید و یا فعال در حوزه مشاوره و آموزش کسب و کار رزومه خود را از این طریق برای ما ارسال کنید و در این تکاپو همراه ما باشید

    ضمیمه رزومه
    ارسال رزومه