رویدادهای حضوری

جایزه ملی آغازگران صنعت چهار

۲۶ دی ماه امسال هفتمین دوره متوالی مراسم کارآفرینی امین‌الضرب را در تالار وحدت توسط اتاق بازرگانی تهران برگزار